Facebook icon
e-mail icon
Twitter icon

一夫一妻

上環文娛中心劇院

老公:我只係想靜下!
老婆:同我傾偈咪可以靜下囉!

當婚姻殺死咗大部份愛情細胞,咁一夫一妻仍然係普世價值?定係違反自然?

《一夫一妻》由18個分場組成,每次演出將會抽取其中14個分場,連同演出次序皆由觀眾即場抽籤決定。

劇情每日不同,結局觀眾操控,帶來嶄新的觀劇感受!糊塗戲班鼓勵觀眾欣賞超過一場演出,從不同角度領略婚姻關係的複雜性。

2018年2月1日 (四) <<  20:00
2018年2月2日 (五) <<  20:00
2018年2月3日 (六) <<  20:00
2018年2月4日 (日) <<  15:00

閱讀全文 收起
主辦單位
參與者們
票務
  • HKD280