Curation List

內容策展

Jan 14, 2022

【管弦樂101】《管弦樂團多面睇》

你未必欣賞過管弦樂團的演現場奏,但不知不覺間,你可能聽過很多著名的管弦樂曲。這種流傳了數百年,至今仍廣泛受到大眾歡迎的表演藝術,究竟是怎樣發展而成?

 

Dec 17, 2021

【中樂101】《吹彈拉打識中樂》

中樂樂器百樣種,你又識得幾多種?而家我地會按演奏方法,將中樂樂器分為 「吹」(管樂)、「彈」(彈撥)、「拉」(拉弦)、「打」(敲擊)四大類,各有唔同嘅發音特色。

Dec 17, 2021

【聲樂101】趙增熹 x 譚天樂《唱好啲》

想憑歌寄意但五音不全?想做唱作人,但唱唔好自己寫嘅歌?定你純粹鍾情流行曲,想睇下歌手點樣唱出動人音色?

Dec 18, 2019

文化北歐

談北歐五國文化,即挪威、丹麥、冰島、瑞典、芬蘭,很快令人想到:IKEA設計、維京歷史、最幸福國度、平權主義、慢食文化、教育典範、Nokia、LEGO、Björk、ABBA、安徒生童話、聖誕老人村、極光、極晝與極夜…..在這世界地極、歐洲之北,實在孕育了許多令人著迷的事物,究竟秘密何在?

Apr 10, 2016

Next Stop:B’way音樂劇系列

“Next Stop:B’way”,是一句有雙重意思的俗語,既可以用作讚譽精彩絕倫的演出,暗示它下一站將可進軍百老匯,又可用作諷刺認真但又慘不認睹的演員或製作。

Apr 10, 2016

「演藝形.動」系列

「物成生理謂之形」﹔「動者,作也。起來的意思。」
形體與動作可謂表演藝術中兩個最基本的元素之一。兩個詞彙看似容易理解,但要細意鑽研探索,卻有豐富的藝術學問在其中。於此筆者欲以「演藝形.動」為題,一連數篇特稿集中討論劇場中跟形體相關的題材。